0382120720

Các vị trí tuyển dụng về Logistics, XNK

Ngày đăng tin :14/10/2017 - Ngày hết hạn :

Vị trí tuyển dụng: 1. NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG VÀ KHAI HẢI QUAN TẠI HẢI PHÒNG, HÀ NỘI 2. NHÂN VIÊN MARKETING VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TẠI HẢI PHÒNG & TP.HỒ CHÍ ...

Ngày đăng tin :21/09/2017 - Ngày hết hạn :

Ngày đăng tin :07/09/2017 - Ngày hết hạn :