04.3224.2199 | 091.490.2169

Kiến thức

08/05/2018

STM (Smartlog Transportation Management) là giải pháp quản lý vận tải đang được sử dụng tại nhiều công ty vận tải và chủ hàng lớn như Gemadept Logistics, Giaohangnhanh, Manuchar, ...

06/04/2018

Các quy tắc thương mại quốc tế trong Incoterm quy định trách nhiệm các bên trong việc vận tải, chi phí hải quan, bảo hiểm, hay trách nhiệm về tổn thất phát sinh trong quá trình vậ...

18/03/2018

Những điểm cần lưu ý về hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra mà các bạn cần nắm rõ khi thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn chứng từ......

10/01/2018

Có thể thấy không phải mọi chuyên gia vận tải đều quen thuộc với những khái niệm Phần mềm quản trị logistics này. Một số thậm chí không phân biệt được sự khác nhau giữa Hệ thốn...