04.3224.2199 | 091.490.2169

Kiến thức

21/06/2019

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao cần vận đơn To Order, cách sử dụng, các cách ký hậu vận đơn theo lệnh. Vận đơn này được sử dụng rất thường xuyên khi mua bán qua tay hoặc ...