04.3224.2199 | 091.490.2169

Hành trang tìm việc

30/05/2017

Một bộ hồ sơ xin việc hoàn hảo và những mối quan hệ tốt chưa chắc đã đảm bảo đem đến cho bạn công việc mong muốn. Hãy ghi nhớ những bí quyết dưới đây để đạt được mục tiêu......

23/03/2017

Bạn đã trang bị gì cho bản thân trước khi tốt nghiệp?...