04.3224.2199 | 091.490.2169

Quản trị Mua hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ MUA HÀNG


THÔNG TIN KHÓA HỌC


Thời gian:

ü   Khai giảng khóa học: cuối tháng 06

ü   Thời lượng: 03 buổi (3,5 giờ/buổi; bao gồm 15 phút nghỉ giữa giờ)


Địa điểm:
Văn phòng Trường Đào tạo cán bộ FPT


Học phí:

ü   3.000.000 VNĐ/03 buổi 

ü   Bao gồm: Giảng viên, xây dựng chương trình - bài giảng, giáo trình, trợ giảng, tài liệu, và các chi phí hậu cần lớp học


LIÊN HỆ

VIỆN QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG EDINS

Địa chỉ: P.402 72C Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 043 224 2199

Di đông: 0914 902 169

Email: info@edins.edu.vn Website: http://edins.edu.vn/


Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được thông tin chi tiết
   Mua hàng
là một trong những hoạt động quan trọng của mọi doanh nghiệp, ở tất cả các loại hình kinh doanh và bất kỳ quy mô nào. Quản lý tốt công việc Mua hàng thực sự giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiếu chi phí nhằm tăng tối đa lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

  Khóa học Quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng, vai trò của Mua hàng trong Chuỗi Cung ứng được Viện quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins thiết kế để trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng Mua hàng cũng như Quản lý mua hàng chuyên nghiệp đẳng cấp Thế giới, có năng lực phát triển và quản lý nguồn cung không chỉ trong từng quốc gia ma còn trên phạm vi các chuỗi cung ứng toàn  cầu.MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành khóa học,học viên có thể:

ü  Hiểu và giải thích được khái niệm Quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng, vai trò của Mua hàng trong Chuỗi Cung ứng;

ü  Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của Mua hàng trong tổ chức, quan hệ của Mua hàng với các hoạt động khác trong Chuỗi Cung ứng;

ü  Hiểu rõ, xây dựng và áp dụng được chính sách, quy trình Mua hàng một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ;

ü  Tổ chức phát triển nguồn hàng chiến lược, lựa chọn, đánh giá, quản lý quan hệ Nhà cung cấp;

ü  Thương lượng, đàm phán, quản lý hợp đồng;

ü  Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu, phân tích đánh giá và liên tục cải thiện hoạt động của bộ phận Mua hàng.


ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

ü  Các cấp quản lý và lãnh đạo Doanh nghiệp; Trưởng phòng/ Giám sát Mua hàng; Trưởng phòng/ Chuyên viên Logistics; Trưởng phòng/ Giám sát Vật tư, Cung ứng; Những người có mong muốn làm việc ở vị trí Mua hàngTHỜI GIAN ĐÀO TẠO


NỘI DUNG ĐÀO TẠO


 Module 1
(Buổi 1)


LOGISTICS, CHUỐI CUNG ỨNG VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI MUA HÀNG:

-   Khái niệm Logistics, Chuỗi cung ứng, Chuỗi giá trị

-   Mua hàng liên quan đến logistics, chuỗi cung ứng & chuỗi giá trị như thế nào?

-   Vai trò của mua hàng trong chuỗi cung ứng

-   Các thách thức trong mua hàng


Module 2
(Buổi 2)

QUY TRÌNH VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP; KPI HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG

+ Quy trình đàm phán, đấu thầu

+ Lựa chọn và đánh giá Nhà cung cấp

+ KPI phòng mua hàng & nhà cung cấp.

+ Quản lý & cải thiện Tiết kiệm chi phí mua hàng

 
Module 3
(Buổi 3)

QUY TRÌNH TÌM KIẾM NGUỐN HÀNG VÀ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP

+ Quy trình tìm kiếm nguồn hàng

+ Xây dựng và phát triển nhà cung cấp

+ Duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp

+ Quản lý hợp đồng mua hàngLưu ý: Thời lượng và nội dung của chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của từng nhóm đối tượng giảng dạy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giảng viên của Viện EDINS là các chuyên gia Việt Nam có kinh nghiệm làm việc trong ngành từ 10 năm trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy