0347607492

Kiến thức

20/08/2019

Ngày 30/07/2019 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các qu...