0347607492

Các vị trí tuyển dụng về Logistics, XNK

Ngày đăng tin :03/04/2018 - Ngày hết hạn :

T & M Forwarding tuyển dụng 01 nhân viên chứng từ và 02 nhân viên kinh doanh ngành logistics...

Ngày đăng tin :23/03/2018 - Ngày hết hạn :

LOGITEM VIETNAM thông báo tuyển dụng gấp...

Ngày đăng tin :23/02/2018 - Ngày hết hạn :

LOGITEM VIETNAM thông báo tuyển dụng:...

Ngày đăng tin :08/03/2018 - Ngày hết hạn :

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Bee Logistics thông báo tuyển dụng......