0382120720

Các vị trí tuyển dụng về Logistics, XNK

Ngày đăng tin :28/07/2018 - Ngày hết hạn :

CÔNG TY TNHH DONGJIN GLOBAL LOGISTICS VINA TUYỂN DỤNG:...

Ngày đăng tin :28/07/2018 - Ngày hết hạn :

DACO LOGISTICS, một trong những công ty Logistics hàng đầu của Việt Nam đang tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn, chưa cần kinh nghiệm dành cho các bạn đây:...

Ngày đăng tin :15/07/2018 - Ngày hết hạn :

THỰC TẬP SINH/HỌC VIỆC vị trí Tư vấn triển khai ERP Các phân hệ: kế toán, logistic và quan hệ khách hàng (Fulltime trong 3 tháng)...

Ngày đăng tin :15/07/2018 - Ngày hết hạn :

C.TY TNHH TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG...