0869297618

Các vị trí tuyển dụng về Logistics, XNK

Ngày đăng tin :23/02/2018 - Ngày hết hạn :

LOGITEM VIETNAM thông báo tuyển dụng:...

Ngày đăng tin :08/03/2018 - Ngày hết hạn :

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Bee Logistics thông báo tuyển dụng......

Ngày đăng tin :09/02/2018 - Ngày hết hạn :

Thông báo Tuyển dụng giảng viên giảng dạy nghiệp vụ Xuất nhập khẩu và Logistics...

Ngày đăng tin :31/01/2018 - Ngày hết hạn :

Công Ty TNHH GK Logistics Việt Nam đang cần tuyển dụng cho các vị trí sau đối với cả văn phòng tại Hà Nội & HCM ......