0382120720

Các vị trí tuyển dụng về Logistics, XNK

Ngày đăng tin :3/9/2017 - Ngày hết hạn :

Ngày đăng tin :30/08/2017 - Ngày hết hạn :

Ngày đăng tin :20/07/2017 - Ngày hết hạn :31/07/2017

Công ty cần tuyển gấp 3 nhân viên XNK đi làm ngay......