04.3224.2199 | 091.490.2169

Bùi Thị Nụ

24/02/2017

Cảm nhận của học viên tại Edins khác

Khai giảng khóa học nghiệp vụ XNK thực tế hàng tháng. Học phí CỰC KỲ ƯU ĐÃI 3,000,000 VNĐ cho 14 buổi học cùng 7 giảng viên:

Sinh viên đăng ký giảm 500K chỉ còn : 2.500.000 VNĐ .
Đăng ký nhóm 2 người giảm 100K chỉ còn: 2.400.000 VNĐ.