04.3224.2199 | 091.490.2169

Hà Thu Thảo

24/02/2017
Khai giảng khóa học nghiệp vụ XNK thực tế hàng tháng. Học phí CỰC KỲ ƯU ĐÃI 3,000,000 VNĐ cho 14 buổi học cùng 7 giảng viên:

Sinh viên đăng ký giảm 500K chỉ còn : 2.500.000 VNĐ .
Đăng ký nhóm 2 người giảm 100K chỉ còn: 2.400.000 VNĐ.