04.3224.2199 | 091.490.2169

Nghiệp vụ Thực tế Xuất Nhập Khẩu - LogisticsCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC: NGHIỆP VỤ THỰC TẾ 
XUẤT NHẬP KHẨU - LOGISTICS
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:


 Lưu ý: Thời lượng và nội dung của chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của từng nhóm đối tượng giảng dạy.

Giảng viên là các chuyên gia và người người làm thực tế về logistics, vận tải giao nhận và xuất nhập khẩu tại các công ty