0869297618

Tuyển dụng

07/01/2019

Công ty Vận Tải Gia minh với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành vận chuyển container và logistic tại Hải Phòng cần tuyển dụng nhân viên quản lý chứng từ XNK bắt đầu đi làm từ 15/0...

03/01/2019

Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long là công ty liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực khai thuê Hải quan, kinh doanh kho bãi và vận tải đa phương thức. Hiện na...