04.3224.2199 | 091.490.2169

Tuyển dụng

14/10/2017

Vị trí tuyển dụng: 1. NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG VÀ KHAI HẢI QUAN TẠI HẢI PHÒNG, HÀ NỘI 2. NHÂN VIÊN MARKETING VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TẠI HẢI PHÒNG & TP.HỒ CHÍ ...