04.3224.2199 | 091.490.2169

Tuyển dụng

02/06/2018

Smartlog là một Start-up tiên phong phát triển các giải pháp công nghệ thông tin trong hoạt động logistics. Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng các bạn trẻ có tầm nhìn, nhiệt huyết...

03/04/2018

T & M Forwarding tuyển dụng 01 nhân viên chứng từ và 02 nhân viên kinh doanh ngành logistics...

23/03/2018

LOGITEM VIETNAM thông báo tuyển dụng gấp...

23/03/2018

LOGITEM VIETNAM thông báo tuyển dụng:...