0353.380.835

Hành trang tìm việc

24/07/2018

Xuất nhập khẩu đang là ngành rất mới và hot ở nước ta hiện nay. Thực tế trong cả nước không có nhiều trường đào tạo chuyên sâu về ngành này. Vì vậy, nhìn ở một khía cạnh nào đó th...

30/05/2017

Một bộ hồ sơ xin việc hoàn hảo và những mối quan hệ tốt chưa chắc đã đảm bảo đem đến cho bạn công việc mong muốn. Hãy ghi nhớ những bí quyết dưới đây để đạt được mục tiêu......