0353.380.835

Quản trị Mua hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ MUA HÀNG


THÔNG TIN KHÓA HỌC


Thời gian

ü  Khai giảng hàng tháng tùy theo yêu cầu doanh nghiệp

ü  Thời lượng: 04 buổi (3

giờ/buổi; bao gồm 15 phút

nghỉ giữa giờ). Học cả ngày thứ 7 và CN

Địa điểm

 Tại trường Đại học Giao Thông Vận Tải (Số 3 Cầu Giấy-Hà Nội)

Kinh phí:

ü  2.000.000 VNĐ/ khóa

ü  Giảm 100.000 VNĐ với

học viên đăng ký trước

15/11

ü  Đăng ký từ 2 -3 người

được giảm thêm 100.000

VNĐ

ü  Đăng ký từ 4 – 5 người

được giảm thêm 200.000 VNĐ

LIÊN HỆ

VIỆN QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG EDINS

v Địa chỉ: Số 37, Ngách 58/6/7, Đào Tấn , Ba Đình, Hà Nội

v Ms Thoa: 0365159132

v Ms Nguyệt: 0344009003

v Email: info@edins.edu.vn

v Websitehttp://edins.edu.vn


Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được thông tin chi tiết

Hiện nay, các doanh nghiệp đã có sự thay đổi trong quan niệm và đánh giá về công tác Quản Trị Mua Hàng khi không chỉ dừng lại ở việc liên hệ với các nhà cung ứng để nhận được đúng số lượng, chủng loại, quy cách hàng hóa, thời gian nhận hàng với chi phí giá cả tốt nhất; mà còn yêu cầu công việc phải đạt chiều sâu về kiến thức và chuyên nghiệp về nghiệp vụ bao gồm xác định nguồn hàng chiến lược, lập kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp và xây dựng tiêu chí đánh giá nhà cung cấp, kỹ năng đàm phán, quản lý hợp đồng Quốc Tế. Qua đó đưa quá trình mua hàng đạt tầm chiến lược, trở thành mảng trọng yếu trong tổ chức doanh nghiệp và cần sự quản lý hiệu quả để mang lại giá trị toàn diện cho toàn Chuỗi..

Khóa học Quản trị mua hàng; được Viện quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins thiết kế để trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng Mua hàng cũng như Quản lý mua hàng chuyên nghiệp, có năng lực phát triển và quản lý nguồn cung không chỉ trong từng quốc gia mà còn trên phạm vi các chuỗi cung ứng toàn cầu.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

ü  Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của Mua hàng trong tổ chức, quan hệ của Mua hàng với các hoạt động khác trong Chuỗi Cung ứng;

ü  Hiểu rõ, xây dựng và áp dụng được chính sách, quy trình Mua hàng một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ;

ü  Tổ chức phát triển nguồn hàng chiến lược, lựa chọn, đánh giá, quản lý quan hệ Nhà cung cấp;

ü  Thương lượng, đàm phán, quản lý hợp đồng;

ü  Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu, phân tích đánh giá và liên tục cải thiện hoạt động của bộ phận Mua hàng.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

      + ​Người đã đi làm (Nhân viên mua hàng,các cấp quản lý và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Trưởng phòng, giám sát mua hàng
+ Sinh viên năm cuốiTHỜI GIAN ĐÀO TẠO


NỘI DUNG ĐÀO TẠO


 Module 1 (Buổi 1): Giới
thiệu về mua hàng và
chuỗi cung ứng
(Ms Vân Hà và Ms Thục

Hiền)


1. Đại cương về chuỗi cung ứng (Ms Vân Hà)
- Quá trình phát triển logistics và chuỗi cung ứng
- Mục tiêu và vai trò của chuỗi cung ứng
- Thành phần và Cấu trúc chuỗi cung ứng
- Hoạt động của của chuỗi cung ứng
- Đối tượng tham gia chuỗi cung ứng
- Phân biệt logistics, chuỗi cung ứng, và chuỗi giá trị
- Mua hàng liên quan đến chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị như thế
nào?
2. Mua hàng chuỗi cung ứng (Ms Thục Hiền)
- Khái niệm mua hàng
- Vai trò và mục tiêu của mua hàng trong chuỗi cung ứng
- Trách nhiệm mua hàng
- Các loại mua hàng
- Quy trình mua hàng (Quy trình đấu thầu => Lấy báo giá => Đánh giá offer => Đàm phán => lựa chọn nhà cung cấp => Hợp đồng => Ký hợp đồng ..)
- Các xu hướng, thách thức trong mua hàng
- Tình huống thực tiễn


Module 2 (Buổi 2 và buổi 3 ):Lựa chọn,
Đánh giá, KPI và phân
hạng nhà cung cấp, tiết kiệm chi phí và đo lường hiệu quả hoạt động phòng mua hàng (Ms Thục Hiền)


3. Đánh giá và lựa chọn nhà chung cấp tiềm năng / Vendor
Appraisal.
- Nhận thức nhu cầu phải lựa chọn nhà cung cung cấp
- Thẩm định, đánh giá nhà cung cấp
- Quy trình đánh gía nhà cung cấp
- Định vị mặt hàng
- Các bước trong quy trình tiền đánh giá
- Xác định chiến lược tạo nguồn cung (Sourcing Strategy)
- Xác định những nguồn cung tiềm năng (Potential Supply
Sources)
- Các phương án nguồn cung có thể lựa chọn (Sourcing
Alternatives)
- Giới hạn các nhà cung ứng trong một vùng lựa chọn (Selection
Pool)
- Xác định Tiêu chí đánh giá NCC tiềm năng.
- Tình huống thực tiễn.
4. Đánh giá hoạt động của NCC, xây dựng chiến lược NCC
(Supplier performance evaluation)
- Quy trình đánh giá
- Phạm vi, tiêu chí đánh giá
- Những vấn đề quan trọng khi lựa chọn nhà cung cấp

Let us be your PARTNER
- Làm thế nào để giảm thời gian và lựa chọn nhà cung cấp
- Chính sách và chiến lược NCC
- Tình huống thực tiễn
5. KPI nhà cung cấp và đo lường hiệu quả hoạt động của
phòng mua hàng
- Đo lường hoạt động của nhà cung cung cấp &KPI nhà cung cấp
- Đo lường hoạt động của phòng mua hàng &KPI phòng mua hàng
- Giải pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động mua hàng
- Tình huống thực tế


 

Module 3 (Buổi 4) Đàm phán, thương lượng, duy trì và phát triển nhà cung cấp (Ms.Thục Hiền)


 ​6. Đàm phán và thương lượng với nhà cung cấp
- Các quan điểm về đàm phán, thương lượng
- Khung chiến lược trong đàm phán, thương lượng
- Lập kế hoạch đàm phán
- Sức mạnh trong đàm phán
- Chiến lược và tactics trong đàm phán và thương lượng
- Ảnh hưởng của Internet đến việc đàm phán
- Đàm phán quốc tế
- Tình huống thực tiễn


Lưu ý: Thời lượng và nội dung của chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của từng nhóm đối tượng giảng dạy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giảng viên của Viện EDINS là các chuyên gia Việt Nam có kinh nghiệm làm việc trong ngành từ 10 năm trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy