0353.380.835

TT

TÊN DỰ ÁN

1

Dự án đào tạo về Quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực phía Đông Bắc Bộ (Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang)


thhiện2004 - 2006

ĐịđimHải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang.

KháchàngỦy ban nhân dân tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang

Mô tả dự án: Đào tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực vận tải và xây dựng về quản trị doanh nghiệp bao gồm các lĩnh vực như phong cách lãnh đạo, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, và quản trị sản xuất. Nội dung đào tạo gắn liền với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa

2

Dự án đào tạo về Quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực phía Tây Bắc Bộ (Sơn La và Lào Cai)


Năm thực hiện: 2005 - 2007

Khách hàng: Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La, Lào Cai phối hợp với công ty cổ phần tư vấn đào tạo ATYS

Mô tả: Đào tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực vận tải và xây dựng về quản trị doanh nghiệp bao gồm các lĩnh vực như phong cách lãnh đạo, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, và quản trị sản xuất. Nội dung đào tạo gắn liền với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa.

3

Dự án khảo sát sự hài lòng của hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt


Năm thực hiện: 2006

Khách hàng: Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Mô tả: Dự án phối hợp với Ban Marketing của Tổng công ty đường sắt Việt Nam để khảo sát sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt

4

Dự án khảo sát thu thập thông tin khách hàng để đánh giá chất lượng dịch vụ của Công ty cổ phần FTP


Năm thực hiện: 2008

Khách hàng: Công ty cổ phần FPT

Mô tả: Khảo sát thu thập thông tin khách hàng để đánh giá chất lượng dịch vụ cho công ty Cổ phần FPT

5

Dự án đào tạo và tư vấn áp dụng Quản trị tinh gọn vào các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ


Năm thực hiện: 2009 - nay

Khách hàng: Các doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất phía Bắc

Mô tả: Khảo sát thực trạng áp dụng Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp, tìm ra những lãng phí đang tồn tại, từ đó đưa các khóa học thích hợp về Quản trị tinh gọn vào doanh nghiệp; đồng thời tư vấn việc áp dụng, hoàn thiện và tăng cường áp dụng Quản trị tinh gọn một cách hiệu quả vào doanh nghiệp.

6

Dự án xây dựng chiến lược và áp dụng logistics và quản trị chuỗi cung ứng vào các doanh nghiệp vận tải và logistics ở Miền Bắc


Năm thực hiện: 2010-nay

Khách hàng: Vinalines Logistics, FM Global Logistics, ICD Tiên Sơn

Mô tả: Khảo sát và đánh giá thực tế về chiến lược phát triển của các công ty vận tải và logistics từ đó giúp các công ty xây dựng chiến lược phát triển và áp dụng quản trị logistics cũng như quản trị chuỗi cung ứng vào hoạt động của các doanh nghiệp từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

7

Dự án đào tạo ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý vận tải hành khách công cộng


Năm thực hiện: 2015-2017

Khách hàng: Công ty Công nghệ giao thông IVU (Đức), Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GIZ)

Mô tả: Hợp tác với Công ty công nghệ giao thông IVU (Đức) xin tài trợ của cơ quan phát triển Đức (GIZ) thực hiện dự án đào tạo ứng dụng CNTT cho sinh viên, giảng viên, cán bộ ngành giao thông vận tải

8

Dự án Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh


Năm thực hiện: 2015 - 2016

Khách hàng: UNDP, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia

Mô tả:  Thực hiện báo cáo thực trạng về giáo dục và đào tạo Tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay. Thông qua khảo sát các trường đại học (sinh viên, giảng viên, nhà quản lý), doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện đào tạo tăng trưởng và phát triển xanh ở Việt Nam để từ đó đưa ra các giải pháp đề xuất thực hiện giao dục tăng trưởng và phát triển xanh ở Việt Nam

9

Dự án đào tạo về logistics và chuỗi cung ứng cho Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại đường sắt (RATRACO)


Năm thực hiện: 2016

Khách hàng: Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (Ratraco)

Mô tả:  Tiến hành giảng dạy cho các cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung và đội ngũ nhân viên về các vấn đề liên quan đến logistics, kho bãi và chuỗi cung ứng. Từ đó cùng với đội ngũ cán bộ quản lý xác định các vấn đề tồn tại trong chuỗi cung ứng và hoạt động logistics nhằm đưa ra chiến lược, hoàn thiện các hoạt động của Ratraco.

10

Dự án mô phỏng về hành vi sở hữu và sử dụng máy ở Hà Nội tài trợ bởi Ngân hàng thế giới


Năm thực hiện: 2013 – 2014

Khách hàng: Ngân hàng thế giới (World Bank)

Mô tả: Khảo sát hành vi sở hữu và sử dụng xe máy ở Hà Nội thông qua việc phát phiếu điều tra cho hơn 1000 người sử dụng xe máy trên địa bàn các quận của Hà Nội nhằm mô phỏng các hành vi liên quan của họ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế việc gia tăng xe máy và sử dụng xe máy trên địa bàn Hà Nội, nhằm giảm tải ách tắc giao thông và tai nạn.

11

Dự án mô phỏng về hành vi sở hữu và sử dụng máy ở Hà Nội tài trợ bởi Hiệp hội xe máy Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia


Năm thực hiện: 2015 - 2016

Khách hàng: Hiệp hội xe máy Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Mô tả: Khảo sát hành vi sở hữu và sử dụng xe máy ở TP Hồ Chí Minh thông qua việc phát phiếu điều tra đối với người sử dụng xe máy trên địa bàn một số quận chính của TP Hồ Chí Minh nhằm mô phỏng các hành vi liên quan của họ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế việc gia tăng xe máy và sử dụng xe máy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhằm giảm tải ách tắc giao thông và tai nạn.