0353.380.835

Các vị trí tuyển dụng về Logistics, XNK

Ngày đăng tin :18/01/2019 - Ngày hết hạn :

Ngày đăng tin :17/01/2019 - Ngày hết hạn :

Ngày đăng tin :03/01/2019 - Ngày hết hạn :

Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long là công ty liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực khai thuê Hải quan, kinh doanh kho bãi và vận tải đa phương thức. Hiện na...

Ngày đăng tin :ngày 06/10/2018 - Ngày hết hạn :ngày 12/10/2018

Công Ty Nippon Express Tuyển Dụng vị trí : Nhân viên chăm sóc khách hàng bộ phận Hàng không và Đường biển (Customer Service Staff) ...